Κατοικίδια και COVID-19


Κατοικίδια και COVID-19

 Τελευταία ενημέρωση: 26-03-2020

1. Μπορεί ο κορωνοϊός COVID-19 να μολύνει ζώα;

Υπάρχουν πολύ περιορισμένα στοιχεία ότι τα κατοικίδια ζώα μολύνονται από τον COVID-19 και κανένα στοιχείο ότι μπορούν να τον μεταφέρουν στον άνθρωπο.

 

2. Συνίσταται να αποφεύγω την επαφή με κατοικίδια ζώα αν νοσώ από τον COVID-19;

Συνίσταται ο ασθενής του COVID-19 να αποφεύγει την επαφή με κατοικίδια ζώα, όπως θα έκανε και με τους ανθρώπους. Παρότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι τα κατοικίδια νοσούν από τον COVID-19, αν είναι δυνατόν αναθέστε σε ένα άλλο μέλος του σπιτιού σας τη φροντίδα των κατοικιδίων σας.

Αν νοσείτε από τον COVID-19 αποφύγετε να χαϊδέψετε, αγκαλιάστε, φιλήσετε, μη του επιτρέψετε να σας γλύψει και μη μοιραστείτε τροφή με το κατοικίδιο σας.

Πλένετε τα χέρια σας πριν και μετά την επαφή μαζί του και φορέστε μάσκα.

 

3. Αν το κατοικίδιο μου έρθει σε επαφή με ασθενή του COVID-19, μπορεί να μολύνει άλλους ανθρώπους;

Υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία ότι ένα ζώο μπορεί να μολυνθεί από τον COVID-19 και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι μπορεί να νοσήσει από αυτόν.

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι τα κατοικίδια μπορούν μεταφέρουν τον COVID-19 και να μολύνουν άνθρωπο.

Ωστόσο θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι κανόνες υγιεινής.

 

4. Τι να κάνω αν το ζώο μου παρουσιάσει κάποια ανεξήγητη ασθένεια μετά από επαφή με ασθενή του COVID-19;

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρο σας. Μη τον επισκεφθείτε αν δεν ενημερώσετε πρώτα ότι το άρρωστο ζώο ήρθε σε επαφή με ασθενή του COVID-19.

 

5. Θα πρέπει οι σκύλοι να εμβολιασθούν έναντι του κορωνοϊού των σκύλων;

Ο κορωνοϊός των σκύλων προσβάλει το εντερικό σύστημα και δεν έχει σχέση με τον COVID-19 που προσβάλει το αναπνευστικό. Ο εμβολιασμός έναντι του κορωνοϊού των σκύλων δε θα προσφέρει καμία προστασία έναντι του COVID-19 καθώς ο εντερικός ιός και ο αναπνευστικός ιός είναι τελείως διαφορετικά στελέχη κορωνοϊών.

 

6. Περίπτωση σκύλου στο Hong Kong.

Ο εν λόγω σκύλος έδειξε πολύ χαμηλά επίπεδα μόλυνσης αλλά όχι σχετικά κλινικά συμπτώματα. Ο σκύλος ήταν υπερήλικος - 17 ετών - όταν απεβίωσε και ο θάνατος του αποδίδεται στο υψηλό stress του ζώου από την καραντίνα και τα επαναλαμβανόμενα test.

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι τα κατοικίδια μπορούν να μεταδώσουν τη μόλυνση σε ανθρώπους ή άλλα ζώα.

 

7. Μπορούν τα κατοικίδια να μεταφέρουν τον COVID-19 στο δέρμα ή τρίχωμα τους;

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο COVID-19 μπορεί να μολύνει ανθρώπους από το δέρμα ή τρίχωμα κατοικιδίων ζώων. Ωστόσο, πάντα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής όταν κάποιος έρχεται σε επαφή με ένα ζώο.

 

8. Είναι ασφαλές να υιοθετήσω ζώο;

Ναι, εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης COVID-19 από κατοικίδια ζώα.

 

9. Είναι ασφαλές να βγάλω το σκύλο μου βόλτα;

Ναι, εφόσον βγει με λουρί και φροντίσετε να κρατάτε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από τους συνοδούς άλλων σκύλων.

 

10. Μπορώ να επισκεφθώ τον κτηνίατρο εν μέσω απαγόρευσης κυκλοφορίας;

Ναι, συμπληρώνοντας τη Βεβαίωση Μεμονωμένης Μετακίνησης τύπου Β με λόγο εξόδου αριθμός 1:Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία”, το οποίο καλύπτει και επίσκεψη στον κτηνίατρο.

 

Πηγές:

WSAVA – World Small Animal Veterinary Association

https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_WSAVA-Advisory-Document-Mar-19-2020-Greek.pdf

https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/03/Advice-for-Veterinarians-about-Routine-Prophylactic-Vaccination-during-COVID-19.pdf

https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/03/Advice-for-Veterinarians-about-Routine-Prophylactic-Vaccination-during-COVID-19.pdf

World Organisation for Animal Health

https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/

Centers for Disease Control and Prevention

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#COVID19animals

World Health Organisation

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος

http://www.hva.gr/el/article.php?id=1687

http://www.hva.gr/el/article.php?id=1696 

http://www.hva.gr/el/article.php?id=1704 Καταστήματα

 

Bank details